News CZ

Naši trenéři se vzdělávají online

Ústí nad Labem, 22. 2. 2021 – Vzhledem k tomu, že jsou hranice mezi ČR a Německem stále uzavřeny, bylo pořeba najít nějakou cestu, jak pokračovat ve naší příhraniční spolupráci. A podařilo se. Koordinátoři našeho projektu na obou stranách hranice dali hlavy dohromady a vymysleli způsob, jak se trenéři mohou vzdělávat online.

Samozřejmě to není jako jako kdyby se všichni sešli osobně, ale i online to má něco do sebe. Všichni projektoví partneři pozvali nejen své trenéry, ale také z okolních klubů, takže se nám nakonec sešla pěkně velká skupina. Po prvním hromadném představení této úpravy se všichni účastníci rozdělili do 3 skupin dle toho, jaké věkové kategorie trénují.

Každou z těchto skupin dostal na starost jeden “koordinátor”, který se v pravidelném kontaktu se svými kolegy a schází se s nimi online v pravidelných intervalech.

Každá skupina bude či měla už první online sezení, během kterého se každý z trenérů představil a pohovořil o věcech, se kterými si potýká při trénování mládeže. Z těchto úvodních “proslovů” vzešel seznam několika témat, na která se v dalších online sezeních zaměří.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.