News CZ

06.02.24 – School Activity Day v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 6.2.2024, na Základní škole Stříbrnická se v rámci přeshraničního projektu INTERREG-Projektes “BASKET@School – Basketbal spojuje školy v Sasku a Česku” sešli žáci šestých tříd z německého gymnázia LEO s místními žáky. Dresden Titans, jako vedoucí projektu, iniciovali toto setkání a s podporou ostatních projektových partnerů – Slavoj BK Litoměřice, BC Dresden, Basketbalový Klub SLUNETA Ústí nad Labem a česko-německým vzdělávacím spolekem Schola Ludus, zorganizovali tento School Activity Day.

Jako již tradičně, první setkání se neslo hlavně v duchu seznamování se a poznávání. Žáci byli hned na začátku rozdělení do pěti národnostně smíšených skupin, aby si mohli následně vyzkoušet pro ně připravené aktivity na pěti stanovištích. Zde žáci plnili různé úkoly např. ochutnávání českých a německých sladkostí, procvičování krátkých českých a německých frází nebo práce s mapou. Společně se žáci dorozumívali především anglicky, někteří ale zkoušeli i jednoduché německé větičky. Tuto snahu bychom chtěli do budoucna také rozvíjet. V polední pauze žáci vytvořili skupinovou koláž a vyzdobili si také navzájem trička na památku.

Po obědě následovala sportovní část dne, kdy si žáci společně vyzkoušeli týmovou spolupráci při štafetových hrách a později při basketbalu či házené. Po náročném dni se žáci rozloučili společným a hlasitým pozdravem a rozjeli se domů.

Obě dvě části dne se nesly v příjemné a uvolněné atmosféře a žáci přistupovali ke každé aktivitě s otevřeností a zájmem.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert